Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
  • 31 Ağustos 2020

30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranında değişiklik yapan 2913 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu kararın tam metni aşağıdaki gibidir.


30 Ağustos 2020 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 31229
CUMHURBAŞKANI KARARI
 
Karar Sayısı: 2913
Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Ağustos 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ
ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara, geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- (1) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oram uygulanır.”
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

Bu haberi paylaş: