Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

Ertelenen SGK Primlerinin KDV İade Alacağından Mahsubu Yoluyla Ödenmesi Hakkında SGK Genel Yazısı

Ertelenen SGK Primlerinin KDV İade Alacağından Mahsubu Yoluyla Ödenmesi Hakkında SGK Genel Yazısı
  • 6 Kasım 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi” konulu  04.11.2020 tarih E-24010506-206.04.05-13263845 sayılı Genel Yazı’da; Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait ödeme süreleri ertelenen primlerin KDV iade alacağından mahsup yoluyla ödenmek istenmesi durumunda uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu yazının tam metni aşağıdaki gibidir.


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-24010506-206.04.05-13263845    4/11/2020

Konu: Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi

GENEL YAZI

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020 tarihli ve 2020/188 sayılı karar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle), 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesi yönünde karar verilmiştir.

Buna göre ertelenen söz konusu ödemelerin işverenler tarafından katma değer vergisi iade
alacağından mahsubu suretiyle ödenmek istenmesi halinde;

- 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mart ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 23 Kasım 2020 tarihi ( 22/11/2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),

- 30/11/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Nisan ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 21 Aralık 2020 tarihi (20/12/2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),

- 31/12/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mayıs ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 20 Ocak 2021 tarihi,

olarak dikkate alınacağından, sigorta primlerini katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödeyecek olan işverenler için yukarıda belirtilen tarihler itibariyle Kurum hesaplarına geçmiş olan ödemeler bakımından ödemenin yasal süresi içinde yapıldığı kabul edilecektir.

Diğer taraftan, mahsup edilecek katma değer vergisi iade alacağının ertelenmiş olan aya ilişkin prim borcu ile cari aya ait prim borcu toplamından az olması halinde, öncelikle ertelenmiş aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacak, kalan tutar olması halinde cari aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020 tarihli ve 2020/188 sayılı karar kapsamında ertelenen Kurum alacakları için yukarıda yapılan açıklamalara göre gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim.


Savaş ALIÇ
Kurum Başkanı a.
Genel Müdür V.

Bu haberi paylaş: