Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

İndirimli Oran KDV İadelerinde Uygulanan Alt Limit 2021 Yılı İçin Yeniden Belirlendi

İndirimli Oran KDV İadelerinde Uygulanan Alt Limit 2021 Yılı İçin Yeniden Belirlendi
  • 30 Aralık 2020

29.12.2020 tarih ve 31349 sayılı mükerer Resmi Gazetede yayımlanan “İndirimli Orana Tabi işlemin Gerçekleştiği Yıl” iadelerine uygulanmak üzere, 2019 dönemi için 14.100-TL, 2020 yılı için 17.300-TL tutarında uygulanan KDV iade alt sınırı 2021 için 18.900-TL olarak belirlenmiştir.


Söz konusu Tebliğ'in tam metni aşağıdaki gibidir.

29 Aralık 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31349 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 33)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün sekizinci paragrafında yer alan “2020 yılı için 17.300 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2021 yılı için 18.900 TL” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu haberi paylaş: