Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

Haberleşme, Yayın Ve İnternet Hizmetlerinden Alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Oranında Değişiklik Yapıldı

Haberleşme, Yayın Ve İnternet Hizmetlerinden Alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Oranında Değişiklik Yapıldı
  • 6 Şubat 2021

30.01.2021 tarh 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.01.2021 tarih 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39’uncu maddesinde yer alan ve aşağıda gösterilen hizmetlerden alınan Özel İletişim Vergisi oranları 30.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, %7,5’ten %10’a çıkarılmıştır.

Söz konusu 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının tam metni aşağıdaki gibidir.

30 Ocak 2021 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 31380
CUMHURBAŞKANI KARARI
 
Karar Sayısı: 3469
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki oranların yeniden belirlenmesi hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr maddenin yedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.
29 Ocak 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
29/1/2021 TARİHLİ VE 3469 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranlar % 10 olarak uygulanır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

Bu haberi paylaş: