Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

Elektrikli Binek Otomobillerinin ÖTV Oranları Artırıldı

Elektrikli Binek Otomobillerinin ÖTV Oranları  Artırıldı
  • 6 Şubat 2021

01.02.2021 tarih 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (II) Sayılı Listesi’nde yer alan (87.03) GTİP Numaralı “Binek Otomobillerinden, Sadece Elektrik Motorlu Olanların” ÖTV’leri  3 ile 4 katı oranlarında artırılmış olup, yeni oranlar, 02.02.2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Söz konusu 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının tam metni aşağıdaki gibidir.

2 Şubat 2021 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 31383
CUMHURBAŞKANI KARARI
 
Karar Sayısı: 3471
Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
1 Şubat 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
1/2/2021 TARİHLİ VE 3471 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Bu haberi paylaş: