Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi
  • 6 Şubat 2021

04.02.2021 tarih 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.02.2021 tarih 3490 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde ​öz kaynakları aşan kısma münhasır olmak üzere, (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı, vb. adlarla yapılan giderler ve maliyet unsurları toplamının %10'unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir.


Söz konusu 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının tam metni aşağıdaki gibidir.


4 Şubat 2021 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 31385
CUMHURBAŞKANI KARARI
 
Karar Sayısı: 3490
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurları toplamının indirimi kabul edilmeyecek kısmının tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun 41 inci ve 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.
3 Şubat 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
3/2/2021 TARİHLİ VE 3490 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarım aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmez.

MADDE 2- (1) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre, kredi kuruluşları, finalisai kuruluşlar, fınansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarım aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmez.

MADDE 3- (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu haberi paylaş: