Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı
  • 2 Eylül 2019


04/09/2018 tarih 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 No.lu Tebliğ ile; 04/09/2018 tarihinden itibaren 6 ay süre ile uygulanmak üzere, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde Türkiye’ye getirilmesi ve en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu getirilmiş; ancak, 03.03.2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2019-32/53 sayılı Tebliğ ile bu süre 1 yıl olarak değiştirilmiş idi. Bu sefer, 31/08/2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2019-32/55 No.lu Tebliğ ile bu süre 18 ay olarak değiştirilmiştir.

Mezkur Tebliğ ile 04/09/2019 tarihi itibariyle sona ermesi beklenen düzenlemenin uygulama süresi 6 ay daha uzatılarak, 04/03/2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek ihracatlara ilişkin teslim bedellerinin, 180 gün içerisinde ihracata aracılık eden bankalara transfer edilmesi veya getirilmesi ve en az %80 inin bir bankaya satılması zorunluluğu uygulaması bu suretle devam edecektir.

Söz konusu Tebliğ aşağıdaki gibidir. 

31 Ağustos 2019 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 30874

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/55)

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1 yıl” ibaresi “18 ay” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/9/2018

30525

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/3/2019

30703Bu haberi paylaş: