Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Nahit Uğur Durna

img

Nahit Uğur Durna

Denetçi

Özgeçmiş

Akademik yaşantısına 2008 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde başladı ve 2012 yılında mezun oldu. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. Şuan halen eğitimine devam etmekte olup, tez aşamasındadır.

İş hayatına 2015 yılında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir şirkette başlamıştır. Bu şirkette başta yerel yönetimler olmak üzere, çeşitli kamu kuruluşlarına ve üniversitelere idari ve mali danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu süre zarfında çeşitli mevzuat dergilerinde yayımlanış 5 adet makalesi bulunmaktadır. Bu kapsamda İleri düzey muhasebe uygulamaları, mali analiz teknikleri, iş ve sosyal güvenlik hukuku, kamu ihale mevzuatı, ticaret hukuku, vergi hukuku, stratejik planlama, iç kontrol sisteminin kurulması, performans programı hazırlanması, süreç yönetimi ve bağımsız denetim alanlarında eğitimler almıştır.

İleri düzeyde Excel, Powerpoint, FAS, VİSİO yazılımlarını kullanmaktadır.

İngilizce bilmektedir. 2015 yılında TÜRMOB tarafından yapılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Sınavında başarılı olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajını başlatmıştır. Bu süre zarfında vergi ve muhasebe denetimi hizmetlerinin yanı sıra, bağımsız denetim hizmetlerinin sunulması kapsamında çalışmalarda bulunmuştur.

Mesleki yaşantısına ise 2017 yılından itibaren Denetçi olarak DKR Denetim ve Danışmanlık bünyesinde devam etmektedir.

Nahit Uğur Durna ile iletişim kur