Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Mali Takvim

İlk Tarih Son Tarih Konu
1.2.2018 9.2.2018 16-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.2.2018 12.2.2018 16-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.2.2018 14.2.2018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
1.2.2018 14.2.2018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
1.2.2018 15.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.2.2018 15.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.2.2018 15.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.2.2018 15.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.2.2018 15.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.2.2018 15.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.2.2018 15.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.2.2018 19.2.2018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
1.2.2018 19.2.2018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
1.2.2018 20.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.2.2018 20.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.2.2018 20.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.2.2018 20.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.2.2018 20.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.2.2018 20.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.2.2018 23.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı
1.2.2018 23.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.2.2018 26.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.2.2018 26.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.2.2018 26.2.2018 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2017 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
1.2.2018 26.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.2.2018 28.2.2018 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.2.2018 28.2.2018 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
1.2.2018 28.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.2.2018 28.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.2.2018 28.2.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.2.2018 26.2.2018 1-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.2.2018 26.2.2018 1-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi