Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Köşe Yazıları
img

Ekrem Öncü

Yeminli Mali Müşavir

Cirosu 500 milyon TL’yi geçen firmalar dikkat, derece almanız gerekiyor!

  • 25 Eylül 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçtiğimiz şubat ayında kredi kullandırımlarına yönelik olarak bir düzenlemeye gitti. Bu düzenleme uyarınca, yıllık cirosu 500 milyon TL üzerindeki kuruluşların 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kredi kullanımlarında BDDK tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan kredi derecelendirme notu almış olmaları ön şart haline gelecektir.

BDDK, yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notlarının sermaye yeterliliği hesaplamaları kapsamında hangi kredi kalitesi kademesine tekabül ettiğini de belirleyecektir.

BDDK bu düzenleme ile, şirketlerin kredi değerliliğinin daha sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi, risklerin doğru belirlenmesi, şeffaflık ve finansal kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlıyor.

Bu düzenleme yıllık cirosu 500 milyon TL üzerinde olan firmalara derecelendirme getirecek, bankalar da kredi verirken bu derecelendirmede yer verilen nota göre kredi maliyetlendirmesi yapacaklardır. Riski düşük olan firmalara açılacak krediler için daha uygun oran verilirken, riski yüksek olan firmalara ya kredi açılmayacak ya da daha yüksek maliyetle kredi verilecektir.

Bu konuda yetkilendirilen tek şirket ise JCR Avrasya Derecelendirme AŞ’dir. JCR Avrasya Derecelendirme AŞ'nin derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında kullanılmak üzere risk ağırlıkları, ilgili kredi kalitesi kademesine denk gelecek şekilde eşleştirilmiştir.

Düzenleme 30 Haziran 2021 itibariyle yürürlüğe girecektir ve cirosu 500 milyon TL’yi geçen çok sayıda firma olmasına rağmen derecelendirme yapacak kuruluş yalnız bir firmadır. Cirosu 500 milyon TL’yi geçen firmaların derecelendirmesini bir firmanın tek başına 30 Haziran 2021 tarihine yetiştirmesi çok zor olacaktır.

Olayın diğer boyutu ise, tek firmanın derecelendirme hizmetini verecek olması nedeni ile verilecek hizmetin maliyetlendirilmesinin nasıl olacağı da önemli hale gelmektedir. Verilecek hizmetin maliyetlendirilmesi için kamu otoriteleri tarafından bir tarife belirlenmesi yerinde bir uygulama olacaktır.

Derecelendirme hizmetini verecek olan JCR Avrasya'nın en büyük hissedarının yüzde 18,5 ile Borsa İstanbul AŞ olduğu belirtilmektedir. Diğer ortaklar arasında ise, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ile 17 Türk bankası ve Japan Credit Rating Agency Ltd' gibi kuruluşlar bulunmakta olduğu ifade edilmektedir.

Bu alanda tek şirketin yetkilendirilmiş olması o şirketten kaynaklı bir durum olamaz. Bu alanda faaliyette bulunmak isteyen firmaların gerekli yeterliliği sağlayarak başvurması halinde daha fazla şirketin yetkilendirilecek olması hem cirosu 500 milyon TL’yi geçen çok sayıda şirketin işlerinin gecikmesini engelleyecek hem de bu firmalar arasında bir rekabet oluşturabilecektir.

Kredi derecelendirme işlemleri firmaların büyüklüğüne ve sektörlere göre farklılık gösterebilir ama derecelendirme işi ciddi bir iş olup oldukça uzun sürebilir. Tek bir derecelendirme firmasının 30 Haziran 2021 tarihine kadar 500 milyon TL ciroyu geçen firmaların hepsinin derecelendirme hizmetini yetiştirememesi halinde süre uzatımı gerekebilir.

Bu yazıyı paylaş: