Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Değiştirildi

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Değiştirildi
  • 16 Haziran 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 13.06.2020 tarih 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğe göre, 13.06.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde % 12,75 olarak uygulanan yıllık  iskonto faiz oranı  % 9 ,  % 13,75 olarak uygulanan avans işlemlerindeki yıllık faiz oranı ise %10  olarak yeniden tespit edilmiştir. 

Söz konusu Tebliğ'in tam metni aşağıdaki gibidir.

13 Haziran 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31154

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu haberi paylaş: