Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Hizmetlerimiz

Vergi Hizmetleri

Şirketlere vergi danışmanlığı ve tam tasdik ve KDV iadesi hizmetleri kapsamında çözümler üreterek mali etkinlikleri arttırmayı amaçlar.

Başlıca Vergi Hizmetlerimiz

 • Sürekli Vergi Danışmanlığı,
 • Uluslararası vergi planlaması hizmetleri,
 • Yabancılar için vergi danışmanlığı,
 • Vergisel teşvikler,
 • Vergi uyuşmazlıkları ve uzlaşma hizmetleri,
 • Kurumlar Vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluğunun kontrolü ve tasdik edilmesi, tam tasdik raporunun YMM tarafından düzenlenmesi
 • Transfer Fiyatlaması denetimi
 • Şirketlere özel vergisel yükümlülüklerin planlanması ve yönetimi
 • Gerçek ve Tüzel Kişilerin/ Şirketlerin, Dernek ve Vakıfların, bunların işletme ve teşebbüslerinin, Mali Tablolarını (bilanço, gelir tabloları ve eki tablolar), vergi kanunlarına göre verilmiş beyanlarını, vergi kanunlarıyla ilgili taleplerini, ilgili mevzuat, vergi kanunları ve genel kabul görmüş muhasebe Şirketlerin Dönem Sonu Mali Tablolarını ve Beyanlarını,
 • Katma Değer Vergisi İadesi ve Beyanlarını,
 • Gerçek Kişilere Ait İşletme ve Teşebbüslerinin Dönem Sonu Mali Tablolarını ve Beyanların,
 • Veraset ve İntikal Vergisine Tabi İşlemleri (Mali Tablolar ve Beyanlar),
 • Kamu Borçları Erteleme ve Taksitlendirme Talepleri Değerlendirmelerini,Yatırım İndirimi İşlemlerini,
 • Vergi Muafiyet ve İstisnaları,
 • Yeniden Değerleme, Değer Artış Fonlarını,
 • Kredi Kurumları için Kredi Verilebilirliği ve Uygulamaları,
 • Yap İşlet Devret ve Yap İşlet uygulamaları,
 • Stok Değerlemelerini,
 • Dernek ve Vakıfların Muafiyetle ilgili İşlemleri,
 • ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri,
 • 4325 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası İşlemleri,
 • İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi İşlemlerini denetler ve tasdik standartlarına uygunluğu açısından onaylar.