Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Mali Takvim

İlk Tarih Son Tarih Konu
1.12.2017 2.01.2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
1.12.2017 2.01.2018 2018 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
1.12.2017 2.01.2018 Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.12.2017 2.01.2018 Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.12.2017 2.01.2018 Kasım 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2017 2.01.2018 2016 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
1.01.2018 10.01.2018 16-31 Aralık 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.01.2018 10.01.2018 16-31 Aralık 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.01.2018 22.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 22.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 22.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 22.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.01.2018 22.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 22.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 23.01.2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.01.2018 23.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.01.2018 23.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.01.2018 23.01.2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.01.2018 24.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.01.2018 24.01.2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.01.2018 26.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.01.2018 26.01.2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.01.2018 26.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.01.2018 26.01.2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.01.2018 26.01.2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.01.2018 26.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.01.2018 31.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.01.2018 31.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.01.2018 31.01.2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
1.01.2018 31.01.2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
1.01.2018 31.01.2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
1.01.2018 31.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 31.01.2018 Yıllık Harçların Ödemesi
1.01.2018 31.01.2018 2017 Yılında Kullanılan Defterlerin 2018 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
16.01.2018 24.01.2018 1-15 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.01.2018 25.01.2018 1-15 Ocak 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi