Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı
  • 31 Ağustos 2020

Değerli Mükellefimiz;

30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapan 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. 

Söz konusu kararın tam metni aşağıdaki gibidir.


30 Ağustos 2020 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 31229
CUMHURBAŞKANI KARARI
 
Karar Sayısı: 2912

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarının yeniden tespiti hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Ağustos 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
29/8/2020 TARİHLİ VE 2912 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazılarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu haberi paylaş: