Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapılan Konut İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranında Değişiklik Yapıldı

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapılan Konut İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranında Değişiklik Yapıldı
  • 6 Şubat 2021

30.01.2021 tarih 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.01.2021 tarih 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine mevcut inşaat alanlarının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan, konutlara ilişkin (net alana ve büyükşehir belediye sınırlarındakiler için emlak vergi değerine bakılmaksızın) inşaat taahhüt işlerinde %18 olan KDV oranı %1’e indirilmiştir.

Söz konusu 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının tam metni aşağıdaki gibidir.


30 Ocak 2021 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 31380
CUMHURBAŞKANI KARARI
 
Karar Sayısı: 3470
Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’m yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
29 Ocak 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ
ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 13 üncü sırasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.
“6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katma kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

Bu haberi paylaş: