Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
  • 2 Ekim 2019

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51. MADDESİNDE YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANIN BELİRLENMESİ HAKKINDA

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve 29.06.2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %2,5 olarak uygulananmaya başlanan gecikme zammı oranı 02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile her ay için ayrı ayrı %2 olarak belirlenmiştir.

02.09.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararın tam metni aşağıdaki gibidir.

02 EKİM 2019 ÇARŞAMBA
RESMİ GAZETE
SAYI:30906
CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1592
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.
1 Ekim 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Bu haberi paylaş: