Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Hizmetlerimiz

Hizmetler

DKR Denetim&Danışmanlık; Aşağıdaki belirtilen alanlarda Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak denetim çalışmaları yapmaktadır;

Başlıca Denetim Hizmetlerimiz

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun denetim faaliyetleri
 • Bağımsız denetim hizmetleri
 • Devir, birleşme ve bölünme halinde verilen özel denetim hizmetleri
 • Risk değerlemesi ve kontrol hizmetleri
 • Sektör analizleri ve şirketin sektör içindeki yerinin tespitine yönelik çalışmalar
 • Talep edilecek diğer konular (Satın alınacak veya ortak olunacak şirket varlıklarının değerlenmesi)
 • Uluslararası Muhasebe Standartları, Türk Vergi Mevzuatı çerçevesinde genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak mali denetimlerinin yapılması ve raporlanması
 • Şirket yetkililerinin talep ettiği özel raporların hazırlanması (Sınırlı inceleme ve raporlamalar)
 • Karlılık ve Verimlilik Denetimi
 • Kredi Verilebilirlik ve Kredi Uygulamaları Denetimi
 • Şirket Devir, Satın Alma ve Değerleme Denetimi
 • Özel Amaçlı Diğer Denetimler